Gerelateerde content
    • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

De staatssecretaris heeft de schriftelijke vragen van de Tweede Kamer over dit wetsvoorstel beantwoord. Dit wetsvoorstel handelt over het volgende.

De Europese Raad heeft in 2019 en 2020 twee richtlijnen vastgesteld die relevant zijn voor de accijns:

- Horizontale accijnsrichtlijn 2020 - Richtlijn 2020/262. Deze richtlijn is vastgesteld op 19 december 2019 en betreft een algemene regeling inzake accijns. Het is een herschikking van de huidige horizontale accijnsrichtlijn 2008/118 uit 2008 (Horizontale accijnsrichtlijn 2008).

- Herziene alcoholaccijnsrichtlijn - Richtlijn 2020/1151. Deze richtlijn is vastgesteld op 29 juli 2020 en betreft een wijziging van de alcoholaccijnsrichtlijn (Richtlijn 92/83).

Tevens heeft de Europese Raad in 2019 een richtlijn vastgesteld die relevant is voor zowel de accijns als de omzetbelasting:

- Richtlijn defensie-inspanningen binnen het Uniekader - Richtlijn 2019/2235. Deze richtlijn is vastgesteld op 16 december 2019 en wijzigt de Btw-richtlijn en de horizontale accijnsrichtlijn voor wat betreft defensie-inspanningen binnen het Uniekader.

Dit wetsvoorstel implementeert deze drie richtlijnen in de nationale wetgeving.

Dit wetsvoorstel treedt in werking met ingang van 1 januari 2022. Voor een aantal wijzigingen is in een inwerkingtreding met een latere datum voorzien.

Rubriek(en)
Accijnzen
Omzetbelasting
Belastingtijdvak
2022 e.v.
Instantie
MvF
Datum instantie
12 november 2021
Rolnummer
35918

X