Direct naar content gaan

Gerelateerde content

 • Wet en parlementaire geschiedenis
 • Internationale regelgeving
 • Lagere regelgeving
 • Besluiten
 • Jurisprudentie
 • Commentaar NLFiscaal
 • Literatuur
 • Recent

Samenvatting

In deze 34 pagina’s tellende nota naar aanleiding van het verslag bij dit wetsvoorstel beantwoordt de staatssecretaris de vragen van de Tweede Kamer over de volgende onderwerpen:

 • Enkele technische verbeteringen in de Wet DB 1965
 • Voor bezwaar vatbare beschikkingen waarvan bedrag op aanslagbiljet is opgenomen voor bezwaar en beroep onderdeel laten uitmaken van belastingaanslag
 • Wettelijke grondslag uitvraag gegevens per IKV
 • Afschaffen betalingskorting voorlopige aanslag vennootschapsbelasting
 • Betalingsvordering lokale belastingen
 • Rentestop naheffingsaanslag
 • Maatwerk belastingrente
 • Versterken rechtsbescherming bij onderlingoverlegprocedure tussen staten met een belastingverdrag
 • Uniformeren termijnen vereenvoudigd derdenbeslag
 • Tegemoetkoming schrijnende situaties
 • Enkele wijzigingen in de Belastingwet BES ter zake van de koop of doorverkoop van een onroerende zaak of schip
 • Uitvoeringsgevolgen Belastingdienst, Douane en Toeslagen
 • Advies en consultatie
Nota van wijziging

De staatssecretaris heeft tevens een nota van wijziging bij dit wetsvoorstel naar de Kamer gezonden. In de in het wetsvoorstel opgenomen aanvulling van de afdrachtvermindering in de Wet DB 1965 voor fiscale beleggingsinstellingen zijn per abuis twee onjuiste verwijzingen aangebracht. In deze nota van wijziging wordt dit hersteld.

Metadata

Rubriek(en)
Overig
Belastingtijdvak
2023 e.v.
Instantie
MvF
Datum instantie
29 augustus 2022
Rolnummer
36 107
NLF-nummer
NLF 2022/1715
Aflevering
1 september 2022

Naar de bovenkant van de pagina