Direct naar content gaan

Samenvatting

Een vader en moeder hadden een voor de Nederlandse fiscus verzwegen buitenlandse bankrekening. Het buitenlandse vermogen bedroeg op 31 december 1994 ƒ 8.667.367.

Vader is overleden in 1995. Op 22 november 1995 is een deel van het buitenlandse vermogen toegevoegd aan een depot op naam van moeder. De nalatenschap van vader is in 1998 verdeeld. Moeder heeft de nalatenschap van vader verworpen en het legaat van vruchtgebruik aanvaard. Begin 2000 heeft moeder de tegoeden ingebracht in twee naar Liechtensteins recht opgerichte stichtingen. Moeder is overleden in 2006. Kort voor haar overlijden heeft moeder de kinderen geïnformeerd over het buitenlandse vermogen.

Bij de aangifte erfbelasting ter zake van de verkrijging uit de nalatenschap van moeder is geen melding gemaakt van het buitenlandse vermogen. De erfgenamen zijn in 2014 ingekeerd.

In geschil is een aan X (belanghebbende) opgelegde navorderingsaanslag erfbelasting ter zake van haar verkrijging uit de nalatenschap van moeder. Meer specifiek is in geschil of moeder haar aandeel in de nalatenschap van vader heeft verbeurd voor zover dat betrekking heeft op het buitenlandse vermogen.

Dat is volgens Rechtbank Gelderland en in hoger beroep Hof Arnhem-Leeuwarden niet het geval. Het Hof oordeelt dat artikel 4:1110 (oud) en 3:194, lid 2, BW aan de deelgenoten een wilsrecht geeft, zodat de sanctie pas intreedt als de deelgenoten de betreffende bepaling inroepen. Aangezien het Hof niet is gebleken dat X de sanctie jegens (de erfgenamen van) moeder heeft ingeroepen, is er geen aanleiding om een schuld uit hoofde van verbeuring op de nalatenschap van moeder in mindering te brengen. Dit brengt mee dat het beroep van X reeds hierom faalt.

Metadata

Rubriek(en)
Schenk- en erfbelasting
Belastingtijdvak
2006
Instantie
Hof Arnhem-Leeuwarden
Datum instantie
18 mei 2021
Rolnummer
20/00298
ECLI
ECLI:NL:GHARL:2021:4884
Auteur(s)
Nicole Gubbels
Belastingdienst/Vrije Universiteit/Tilburg University
NLF-nummer
NLF 2021/1150
Aflevering
10 juni 2021
Judoreg
NFB4372
bwbr0002226&artikel=45,bwbr0002226&artikel=45,bwbr0002226&artikel=53,bwbr0002226&artikel=53,bwbr0002320&artikel=16&lid=4,bwbr0002320&artikel=16&lid=4

Naar de bovenkant van de pagina