Direct naar content gaan

Samenvatting

Rechtbank Noord-Nederland heeft op 28 februari 2023 uitspraak gedaan in een cluster van zaken (zie ook de noot van Van Horzen in NLF 2023/0660 bij de gelieerde zaken) waarbij naar aanleiding van een boekenonderzoek diverse navorderingsaanslagen en naheffingsaanslagen zijn opgelegd.

De onderhavige procedure heeft betrekking op aan X (bv; belanghebbende) opgelegde navorderingsaanslagen vpb 2014 en 2015. Het belastbaar bedrag voor 2014 is met € 1.210.000 gecorrigeerd en het bedrag voor 2015 met € 56.500.000 wegens boekingen bij de gelieerde vennootschap A (bv).

De Rechtbank oordeelt dat de Inspecteur artikel 8:42 Awb heeft geschonden door bepaalde stukken niet te overleggen. De Rechtbank verbindt hieraan echter geen gevolgen omdat X al sinds de bezwaarfase over de administratie en FIOD-stukken beschikt, en heeft nagelaten om concreet aan te geven welke niet-ingebrachte stukken mogelijk voor de beslissing van de Rechtbank van belang zouden kunnen zijn.

De Rechtbank beslist verder dat het zorgvuldigheidsbeginsel niet geschonden is.

De navorderingsaanslag over 2014 wordt vernietigd omdat de betreffende correctie bij A terecht is en bij X dient komen te vervallen.

Ter zitting hebben partijen erkend dat X geen lening van € 56.500.000 heeft verstrekt aan A. Daarmee staat vast dat er met betrekking tot de door A ten onrechte opgevoerde lening niets te belasten is bij X. Ook de navorderingsaanslag over 2015 wordt vernietigd.

Metadata

Rubriek(en)
Vennootschapsbelasting
Formeel belastingrecht
Belastingtijdvak
2014-2015
Instantie
Rechtbank Noord-Nederland
Datum instantie
28 februari 2023
Rolnummer
21/1627; 21/1628
ECLI
ECLI:NL:RBNNE:2023:662
NLF-nummer
NLF 2023/0661
Aflevering
30 maart 2023
bwbr0005537&artikel=8:42,bwbr0005537&artikel=8:42

Naar de bovenkant van de pagina