Direct naar content gaan

Samenvatting

Bij de toepassing van artikel 8bd Wet VpB 1969 zijn in de praktijk vragen gerezen over de reikwijdte van deze bepaling. In dit besluit (Stcrt. 2023, 2621) wordt deze reikwijdte verduidelijkt. Artikel 8bd Wet VpB 1969 is ingevoerd met ingang van 1 januari 2022 als onderdeel van de maatregelen van de Wet tegengaan mismatches bij toepassing zakelijkheidsbeginsel in de vennootschapsbelasting.

Dit besluit is met ingang van 25 januari 2023 in werking getreden.

Metadata

Rubriek(en)
Vennootschapsbelasting
Belastingtijdvak
25 januari 2023 e.v.
Instantie
MvF
Datum instantie
11 januari 2023
Rolnummer
2022-322315
NLF-nummer
NLF 2023/0299
Aflevering
9 februari 2023
Judoreg
NFB5584
bwbr0002672&artikel=8bd,bwbr0002672&artikel=8bd

Naar de bovenkant van de pagina