Direct naar content gaan

Samenvatting

In deze procedure is in geschil of de aan X (belanghebbende) opgelegde navorderingsaanslag IB/PVV 2014 terecht en naar het juiste bedrag is opgelegd. Bij de navorderingsaanslag zijn in aftrek gebrachte kosten met betrekking tot het resultaat uit een werkzaamheid en specifieke zorgkosten gecorrigeerd.

Hof Amsterdam oordeelt dat de aangifte op zichzelf beschouwd geen reden geeft aan de juistheid daarvan te twijfelen. De vraag is dan of het begin 2015 gestarte onderzoek naar de juistheid van door verschillende adviseurs waaronder (het kantoor van) de gemachtigde van X ingediende aangiften (waarbij het kantoor van de gemachtigde opviel door het hoge percentage aangiften met zorgkosten), en het verdere verloop van het onderzoek naar (het kantoor van) de gemachtigde tot een ander oordeel moet leiden. Dat is volgens het Hof niet het geval. De ‘getrapte’ werkwijze van de Inspecteur getuigt naar het oordeel van het Hof van zorgvuldig en voldoende voortvarend handelen. De Inspecteur was destijds niet gehouden nader onderzoek te doen. Het Hof verwerpt daarom de beroepsgrond dat de Inspecteur een ambtelijk verzuim heeft begaan en daarom niet over een nieuw feit beschikt.

X maakt niet aannemelijk dat hem een extra aftrek toekomt ter zake van (gestelde) kosten van telefonie/internet en afschrijving van een computer. Het hoger beroep is ongegrond.

 

Metadata

Rubriek(en)
Formeel belastingrecht
Inkomstenbelasting
Belastingtijdvak
2014
Instantie
Hof Amsterdam
Datum instantie
7 december 2021
Rolnummer
20/00345
ECLI
ECLI:NL:GHAMS:2021:3899
NLF-nummer
NLF 2021/2443
Aflevering
23 december 2021
bwbr0002320&artikel=16,bwbr0002320&artikel=16

Naar de bovenkant van de pagina