Gerelateerde content
    • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

X (bv; belanghebbende) is producent van industriële gassen die zij transporteert en levert aan afnemers in de Rotterdamse haven. Zij gebruikt de gastransportleidingen niet voor leveringen van gas dat bij de afnemers dient als basisvoorziening.


In de Verordeningen precario- en reclamebelasting 2017 en 2018 van Rotterdam wordt een onderscheid gemaakt in het tarief, inhoudende dat leidingen met een werkdruk van meer dan 10 bar zwaarder worden belast dan leidingen met een werkdruk van 10 bar of minder. De gastransportleidingen van X hebben een werkdruk hoger dan 10 bar en zijn in de aan haar opgelegde aanslagen precariobelasting begrepen naar het hogere tarief.


X heeft beroep en hoger beroep ingesteld inzake de aanslagen. Zij betoogt dat de gastransportleidingen in strijd met het gelijkheidsbeginsel in de heffing van precariobelasting zijn betrokken.


Hof Den Haag oordeelt dat geen sprake is van schending van het gelijkheidsbeginsel als abbb. Het beroep van X op gelijke behandeling als de belanghebbende (hierna: Y) in de uitspraak van Hof Den Haag van 19 maart 2019 (ECLI:NL:GHDHA:2019:581, NLF 2019/0765) faalt. X wordt ten aanzien van gasbuizen die dienen voor transport van gassen aan industriële afnemers op dezelfde wijze als Y betrokken in de precariobelasting. Er is volgens het Hof ook geen sprake van strijd met het gelijkheidsbeginsel als beginsel van behoorlijke regelgeving. Het lagere tarief heeft als doel de levering van basisvoorzieningen betaalbaar te houden voor de gebruikers. Dit doel rechtvaardigt een verschillende behandeling tussen leidingen die dienen voor transport van gas als basisvoorziening en andere gasleidingen, zoals de gastransportleidingen van X.

Rubriek(en)
Lokale heffingen
Belastingtijdvak
2017-2018
Instantie
Hof Den Haag
Datum instantie
1 november 2021
Rolnummer
21/00196;21/00197
ECLI
ECLI:NL:GHDHA:2021:2144
NLF-nummer
NLF 2021/2251
Aflevering
25 november 2021

X