Direct naar content gaan

Gerelateerde content

 • Wet en parlementaire geschiedenis
 • Internationale regelgeving
 • Lagere regelgeving
 • Besluiten
 • Jurisprudentie
 • Commentaar NLFiscaal
 • Literatuur
 • Recent

Samenvatting

Zoals eerder door het kabinet is aangekondigd wordt de tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid met drie maanden verlengd tot en met september 2021. De minister van SZW heeft de Tweede Kamer de regeling aangeboden waarin deze verlenging is geregeld: de Vierde tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW-4).

De NOW-4-regeling komt sterk overeen met haar voorganger (NOW-3, vierde en vijfde tranche). Er zijn echter een aantal aanpassingen gedaan ten opzichte van de NOW-3-regeling. De belangrijkste wijzigingen zijn:

 • In de NOW-4 telt de TVL niet langer mee als omzet voor de vaststelling van de NOW-subsidie. Dit geldt ook voor de NOW-3.
 • Er wordt een zestal aanpassingen in de controlesystematiek van de NOW doorgevoerd. De aanpassingen zorgen ervoor dat de administratieve lasten, waar werkgevers mee te maken krijgen als zij een NOW-aanvraag doen, worden verminderd. Deze aanpassingen worden tevens ingevoerd voor de NOW-3. Een van deze aanpassingen – het verhogen van de drempelbedragen – moet in de regeling worden opgenomen. Daarom is bepaald dat de drempelbedragen vanaf wanneer een derdenverklaring of een accountantsverklaring moet worden aangeleverd, worden verhoogd. Voor de derdenverklaring is de nieuwe grens € 40.000 (voorschot en vaststelling). Voor de accountantsverklaring was vanaf een voorschot van € 100.000 een accountantsverklaring verplicht, dit wordt € 125.000.
 • In NOW-4 wordt een aanvullende voorwaarde opgenomen met betrekking tot het uitkeren van bonussen en dividend. Met deze voorwaarde worden werkgevers die een voorschot van meer dan € 125.000 hebben ontvangen, of waarbij de subsidie wordt vastgesteld op meer dan € 125.000, verplicht om bij een NOW-aanvraag een overeenkomst te sluiten met een vertegenwoordiging van werknemers over het bonus- en dividendbeleid.
 • In NOW-4 wordt een begrenzing van 80% ingevoerd op het omzetverliespercentage. Dit betekent dat bij de berekening van de hoogte van de subsidie gerekend wordt met een percentage van maximaal 80% omzetverlies, ook als de werkgever meer omzetverlies heeft.

Metadata

Rubriek(en)
Overig
Belastingtijdvak
1 juli 2021 t/m 30 september 2021
Instantie
Ministerie van Sociale Zaken
Datum instantie
26 juli 2021
Rolnummer
2021-0000111364
NLF-nummer
NLF 2021/1579
Aflevering
5 augustus 2021

Naar de bovenkant van de pagina