Gerelateerde content
    • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving(2)
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten(2)
  • Jurisprudentie(20)
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur(3)
  • Recent(3)
  • Softlaw(15)

Dit besluit wijzigt onderdeel 1.5.3.3 van Voorschrift Tabel II (besluit van 28 maart 1993, VB 93/575, zoals laatstelijk gewijzigd bij besluit van 13 december 2018, 2018-31107, Stcrt. 2018, 68654). De wijziging houdt verband met het arrest van het HvJ van 20 juni 2019 (ECLI:EU:C:2019:521, NLF 2019/1671, met noot van Zeegers).


In dit arrest heeft het HvJ voor recht verklaard dat de levering van een opvijzelbaar offshore-boorplatform niet is vrijgesteld van btw. Het is namelijk geen schip in de zin van de btw-vrijstelling voor internationaal vervoer.


Dit besluit treedt op 1 januari 2023 in werking om de betrokken ondernemers de gelegenheid te bieden om zich te kunnen voorbereiden op de wijziging.

Rubriek(en)
Omzetbelasting
Belastingtijdvak
1 januari 2023 e.v.
Instantie
MvF
Datum instantie
28 oktober 2021
Rolnummer
2021-22475
NLF-nummer
NLF 2021/2131
Aflevering
11 november 2021
celex32006l0112&artikel=9,celex32006l0112&artikel=148

X