Gerelateerde content
    • Wet en parlementaire geschiedenis(2)
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten(3)
  • Jurisprudentie(7)
  • Commentaar NLFiscaal(4)
  • Literatuur(7)
  • Recent(2)
Sinds juli 2011 verhuurt X (belanghebbende) een pand waarvan zij het vruchtgebruik heeft aan een anbi-stichting. Haar vier kinderen hebben sinds juni 2011 de bloot eigendom van het pand.
X heeft over de jaren 2011 en 2012 een deel van de door de stichting verschuldigde huurbedragen kwijtgescholden. In een schenkingsovereenkomst van 2 januari 2012 is vastgelegd dat over de jaren 2013 tot en met 2017 een deel van de verschuldigde huur wordt kwijtgescholden. Op 29 november 2013 is bij de notaris een akte van schenking verleden waarin de periodieke giften zijn vastgelegd (hierna: akte van schenking). De ingangsdatum van de schenking is 1 januari 2013 en de einddatum 31 december 2017.
De akte van schenking bevat, in afwijking van de schenkingsovereenkomst, een beëindigingsclausule. Deze houdt in dat indien op redelijke gronden aangenomen mag worden dat de uitkeringen niet gebruikt worden voor het doel waartoe deze verstrekt worden, schenker bij aangetekend schrijven de uitkeringen per direct kan beëindigen.
In geschil is of de Inspecteur terecht de aftrek van de kwijtgescholden huurpenningen als periodieke giftenaftrek heeft geweigerd en terecht de bedragen als ‘andere giften’ heeft aangemerkt.
Rechtbank Noord-Holland oordeelt dat de beëindigingsclausule geen betekenis heeft voor de beoordeling van de vraag of sprake is van een periodieke gift. Nu de door X aangegane schenkingsverplichting voldoet aan de wettelijke voorwaarden, zijn de kwijtgescholden huurpenningen als periodieke giften aan te merken.
Voor zover de kwijtgescholden huurpenningen de bedragen die als periodieke gift in aftrek kunnen worden gebracht overschrijden, mag het verschil als ‘andere gift’ in aanmerking worden genomen.
Rubriek(en)
Inkomstenbelasting
Belastingtijdvak
2013-2017
Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum instantie
24 december 2021
Rolnummer
20/5280
ECLI
ECLI:NL:RBNHO:2021:12036
bwbr0011353&artikel=6.34,bwbr0011353&artikel=6.38

X