Direct naar content gaan

Gerelateerde content

Samenvatting

De Inspecteur heeft het bezwaar van X (bv; belanghebbende) tegen de beschikking belastingrente (€ 29) bij de aanslag vennootschapsbelasting 2019 ongegrond verklaard.

Bij Rechtbank Gelderland stelt X zich op het standpunt dat de Inspecteur de hoorplicht in bezwaar heeft geschonden. De Rechtbank is echter van oordeel dat dat niet het geval is, omdat X meerdere malen concreet is uitgenodigd om telefonisch te worden gehoord. Daarvan heeft zij geen gebruikgemaakt om haar moverende redenen.

In beroep heeft zij ook nog aangevoerd dat zij ten onrechte is uitgenodigd voor een telefonisch hoorgesprek in plaats van fysiek, terwijl zij daar wel recht op had.

De Rechtbank constateert dat X niet heeft aangegeven dat zij fysiek wilde worden gehoord, zodat de Inspecteur geen afweging heeft kunnen maken van haar (gestelde) belang bij het fysiek horen tegenover het belang te voldoen aan de geldende coronamaatregelen en het afhandelen van het bezwaar binnen redelijke grenzen.

Het beroep wordt ongegrond verklaard.

Metadata

Rubriek(en)
Formeel belastingrecht
Belastingtijdvak
2019
Instantie
Rechtbank Gelderland
Datum instantie
21 september 2022
Rolnummer
21/2862
ECLI
ECLI:NL:RBGEL:2022:6385
NLF-nummer
NLF 2022/2362
Aflevering
1 december 2022
bwbr0005537&artikel=7:2,bwbr0005537&artikel=7:2

Naar de bovenkant van de pagina