Gerelateerde content
  • Wet en parlementaire geschiedenis(2)
  • Internationale regelgeving(1)
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten(19)
  • Jurisprudentie(93)
  • Commentaar NLFiscaal(29)
  • Literatuur(44)
  • Recent(7)
  • Annotatie wetsgeschiedenis NLFiscaal(1)

X (bv, belanghebbende) hield indirect alle aandelen in twee naar Iers recht opgerichte en in Ierland gevestigde vennootschappen, A Plc en A Ltd. In 2012 is besloten tot liquidatie van A Plc en in 2013 is haar vermogen met verlies vereffend. Ook A Ltd is in 2013 geliquideerd. Het liquidatieverlies van A Plc en de liquidatiewinst van A Ltd zijn voor de toepassing van artikel 13d Wet VpB 1969 gesaldeerd, resulterend in een liquidatieverliessaldo ad € 202.687.308. A Plc heeft tijdens haar bestaan minstens € 115.592.673 aan verliezen overgedragen aan Ierse groepsvennootschappen op basis van de Ierse group relief, die niet optimaal is benut (er had nog meer overgedragen kunnen worden). Bij haar ontbinding had A Plc nog € 109.981.275 aan niet-overgedragen en volgens de Ierse fiscus verder onverrekenbare verliezen staan. X wil een liquidatieverlies ad € 202.687.308 in aftrek nemen. De Inspecteur heeft dat geweigerd omdat volgens artikel 13d, lid 9, onder a, Wet VpB 1969 aftrek is uitgesloten. Rechtbank Den Haag (ECLI:NL:RBDHA:2019:11878) en Hof Den Haag (ECLI:NL:GHDHA:2021:1714, NLF 2021/2020, met noot van Brandsma) hebben echter geoordeeld dat het verlies op basis van artikel 13, lid 9, onder a, Wet VpB 1969 voor X wel aftrekbaar is.

De staatssecretaris heeft cassatieberoep ingesteld. A-G Wattel geeft de Hoge Raad in overweging om het cassatieberoep van de staatssecretaris gegrond te verklaren en de zaak te verwijzen. Door het verwijzingshof zal vastgesteld moeten worden of de verliezen wel definitief zijn. Zijn ze dat niet, dan zit het probleem van X niet in Nederland, maar in de Ierse group relief-beperkingen. Om hier uit te komen, suggereert de A-G twee benaderingen die recht doen aan de EU-rechtspraak.

Rubriek(en)
Vennootschapsbelasting
Belastingtijdvak
2013
Instantie
A-G
Datum instantie
12 april 2022
Rolnummer
21/04202
ECLI
ECLI:NL:PHR:2022:361
bwbr0002672&artikel=15i,bwbr0002672&artikel=13

X