Direct naar content gaan

Gerelateerde content

 • Wet en parlementaire geschiedenis
 • Internationale regelgeving
 • Lagere regelgeving
 • Besluiten
 • Jurisprudentie
 • Commentaar NLFiscaal
 • Literatuur
 • Recent

Samenvatting

De Tweede Kamer heeft dit wetsvoorstel op 10 november 2022 aangenomen.

Dit wetsvoorstel bevat enkele inhoudelijke wijzigingen en technisch onderhoud in de fiscale wetgeving. De volgende maatregelen worden voorgesteld:

 • codificatie maatregelen lijfrenten en loonstamrechten;
 • enkele technische verbeteringen in de Wet op de dividendbelasting 1965 (Wet DB 1965);
 • voor bezwaar vatbare beschikkingen op belastingaanslag voor bezwaar en beroep onderdeel laten uitmaken van belastingaanslag;
 • wettelijke grondslag uitvraag gegevens per inkomstenverhouding (IKV);
 • afschaffing betalingskorting voorlopige aanslag vennootschapsbelasting (vpb);
 • betalingsvordering lokale belastingen;
 • rentestop naheffingsaanslag;
 • maatwerk belastingrente;
 • versterken rechtsbescherming bij de onderling overlegprocedure tussen staten met een belastingverdrag;
 • verlenging en uniformering bepaalde termijnen vereenvoudigd derdenbeslag;
 • tegemoetkoming schrijnende situaties bij verkrijgen nalatenschap;
 • enkele wijzigingen in de Belastingwet BES ter zake van de koop of doorverkoop van een onroerende zaak of een schip.
Nota van wijziging

In de in het wetsvoorstel opgenomen aanvulling van de afdrachtvermindering in de Wet DB 1965 voor fiscale beleggingsinstellingen zijn per abuis twee onjuiste verwijzingen aangebracht. In deze nota van wijziging wordt dit hersteld.

Dit wetsvoorstel maakt treedt op 1 januari 2023 in werking.

Metadata

Rubriek(en)
Overig
Belastingtijdvak
1 januari 2023 e.v.
Instantie
Tweede Kamer
Datum instantie
10 november 2022
Rolnummer
36 107
NLF-nummer
NLF 2022/2279
Aflevering
17 november 2022

Naar de bovenkant van de pagina