Gerelateerde content
    • Wet en parlementaire geschiedenis(1)
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie(2)
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent(1)

Verwijzingszaak Hoge Raad, HR 7 mei 2021, 20/01381, ECLI:NL:HR:2021:710.

X (bv; belanghebbende) verkoopt, verhuurt en leent zorghulpmiddelen uit via thuiszorg(web)winkels, uitleenpunten en distributiecentra. Zij bedient zowel ziekenhuizen, zorgverzekeraars en andere zakelijke zorginstellingen als particuliere patiënten en zij heeft een expertisecentrum, een callcenter, een webwinkel en een kantoor. Sinds haar aanmelding als werkgever per 1 januari 2011 is X voor de premieheffing werknemersverzekeringen ingedeeld in sector 17 (Detailhandel en ambachten).

De Inspecteur heeft naar aanleiding van het verzoek van X om herziening van de sectorindeling overwogen dat X blijft aangesloten bij sector 17. Ook na verwijzing door de Hoge Raad is in geschil of de indeling in sector 17 juist is.

Voor het geval waarin een als samengestelde onderneming aan te merken werkgever (zoals X) werkzaamheden doet verrichten die behoren tot verschillende sectoren, bepaalt artikel 96, lid 2, Wfsv dat hij van rechtswege is aangesloten bij de sector waartoe de werkzaamheden behoren waarvoor hij als werkgever in de regel het grootste bedrag aan premieplichtig loon betaalt of vermoedelijk zal betalen. De ‘in-de-regelbepaling’ brengt mee dat een werkgever pas in een andere sector wordt ingedeeld wanneer hij gedurende drie achtereenvolgende jaren voldoet aan de voorwaarden voor indeling in die andere sector.

Volgens verwijzingshof Amsterdam volgt uit berekeningen dat X voor de jaren tot 2016 op goede gronden is ingedeeld in sector 17. Ook voor 2016 is de indeling in sector 17 juist, omdat X nog geen drie achtereenvolgende jaren voldoet aan de voorwaarden voor indeling in sector 45. Daarnaast wordt in geen van de jaren (2010-2016) de loongrens overschreden om van rechtswege aangesloten te zijn bij sector 19 in plaats van sector 17.

Rubriek(en)
Sociale verzekeringen
Belastingtijdvak
2012 e.v.
Instantie
Hof Amsterdam
Datum instantie
30 november 2021
Rolnummer
21/00333
ECLI
ECLI:NL:GHAMS:2021:3932
NLF-nummer
NLF 2022/0152
Aflevering
13 januari 2022
bwbr0017745&artikel=96&lid=2

X