Gerelateerde content
  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent
Relevante Kamerstukken

21 september 2021

Noot bij voorstel van wet en memorie van toelichting

In het Belastingplan 2021 is voorgesteld om voor leveringen van elektriciteit aan een walstroominstallatie die aan de voorwaarden voldoet, voor de energiebelasting een verlaagd tarief van € 0,0005 per kWh te laten gelden en voor de ODE een nihiltarief vast te stellen. Deze bepalingen treden op 1 oktober 2021 in werking. Walstroom is elektriciteit die wordt geleverd aan schepen die zijn afgemeerd. Als schepen walstroom gebruiken, zijn zij voor de elektriciteitsvoorziening aan boord niet meer aangewezen op het gebruik van een met minerale oliën aangedreven generator. Dit zorgt voor een verbetering van de luchtkwaliteit, een verlaging van geluidsemissies en een reductie van de CO2-uitstoot.

Als vereiste voor toepassing van het verlaagde tarief in de energiebelasting en het nihiltarief in de ODE geldt dat de walstroominstallatie moet beschikken over een zelfstandige aansluiting. Deze beperking is van belang voor de controle of de elektriciteit alleen wordt aangewend ten behoeve van de walstroominstallatie en niet ook voor andere doeleinden zoals bijvoorbeeld elektriciteitsvoorziening voor havengebouwen.

Rubriek(en)
Belastingplan 2022
Milieu- en energieheffingen
Instantie
MvF
Datum instantie
21 september 2021
Parlementair dossier
NLF-nummer
NLFs 2021/0116
Aflevering
30 september 2021a
Auteur(s)
Merijn Betjes
Meijburg & Co

X