Gerelateerde content
  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Dit wetsvoorstel verbiedt het verlenen van trustdiensten aan cliënten gevestigd of woonachtig in de Russische Federatie of de Republiek Belarus en wijzigt daartoe de Wet toezicht trustkantoren (Wtt) teneinde de integriteit van het financiële stelsel in Nederland te bevorderen.

Met dit wetsvoorstel wordt een spoedmaatregel getroffen in het licht van de inval van Rusland in Oekraïne en de ernstige schending van het internationaal recht. Na de militaire agressie van Rusland tegen Oekraïne besloot de Europese Unie onder andere individuele en financiële sancties op te leggen. Een van de doelstellingen van deze sancties is het beperken van geldstromen uit Rusland in de Europese Unie.

Dit wetsvoorstel verbiedt in aanvulling daarop de dienstverlening door Nederlandse trustkantoren ten behoeve van die geldstromen. Dit wetsvoorstel zal, nadat de parlementaire behandeling heeft plaatsgevonden, in werking treden met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.

Rubriek(en)
Overig
Belastingtijdvak
2022 e.v.
Instantie
MvF
Datum instantie
19 april 2022
Rolnummer
36080
NLF-nummer
NLF 2022/0871
Aflevering
28 april 2022

X