Direct naar content gaan

Samenvatting

X (belanghebbende) heeft een nieuw gebouwd complex geleverd gekregen. Het complex bestaat uit 28 woonappartementen met bijbehorende algemene (technische) ruimten, bergingen en parkeerplaatsen. De door X betaalde koopprijs bedroeg € 5.670.000 (inclusief € 984.049 omzetbelasting). Op het dak van het complex zijn 232 niet-geïntegreerde zonnepanelen geplaatst.

In geschil is de omvang van het recht op aftrek van de omzetbelasting op de aanschaf van het complex. Partijen zijn verdeeld over de wijze waarop de pro rata moet worden berekend: op basis van de omzet (standpunt Inspecteur) of op basis van het werkelijke gebruik, in casu de oppervlakte (standpunt X).

Rechtbank Gelderland overweegt dat het complex ten minste een dubbele functie heeft, de (vrijgestelde) verhuur van woonruimte en de (belaste) verhuur van het dak voor de plaatsing van zonnepanelen. De belasting over de uitgaven in verband met het complex is als uitgangspunt slechts aftrekbaar naar evenredigheid van het gebruik ervan voor de belaste activiteiten van de ondernemer (de omzetmethode).

Volgens de Rechtbank heeft X met hetgeen zij heeft aangevoerd niet aannemelijk gemaakt dat het werkelijke gebruik van het complex als geheel genomen niet overeenkomt met de aftrek op basis van de omzetmethode. De Inspecteur heeft de aftrek van voorbelasting terecht vastgesteld op basis van de omzetmethode. Er ook geen sprake van schending van het neutraliteitsbeginsel. Het beroep is ongegrond. Wel heeft X recht op een vergoeding van immateriële schade in verband met de duur van het proces.

Metadata

Rubriek(en)
Omzetbelasting
Belastingtijdvak
4e kwartaal 2019
Instantie
Rechtbank Gelderland
Datum instantie
28 juni 2022
Rolnummer
21/5348
ECLI
ECLI:NL:RBGEL:2022:3261
NLF-nummer
NLF 2022/1405
Aflevering
21 juli 2022
bwbr0002629&artikel=15,bwbr0002629&artikel=15

Naar de bovenkant van de pagina