Direct naar content gaan

Gerelateerde content

  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Samenvatting

In 2015 is de Belastingdienst begonnen aan een onderzoek dat in april 2015 leidde tot de conclusie dat er een verhoogd risico was op onjuistheden in de door de gemachtigde van X (belanghebbende) ingediende aangiften IB/PVV.

De Inspecteur heeft X in 2018 verzocht om informatie betreffende in aftrek gebrachte zorgkosten. Dit heeft ertoe geleid dat aan X een navorderingsaanslag over 2015 is opgelegd. Deze is in bezwaar verminderd.

In geschil is of X recht heeft op een proceskostenvergoeding voor de bezwaarfase.

X heeft de aftrek van specifieke zorgkosten pas tijdens de bezwaarfase voldoende aannemelijk gemaakt. Het opleggen en nadien verminderen van de navorderingsaanslag is daarom niet het gevolg van een aan de Inspecteur de wijten onrechtmatigheid. In zoverre heeft de Inspecteur zich terecht op het standpunt gesteld dat X niet in aanmerking komt voor een proceskostenvergoeding voor de bezwaarfase.

Voor wat betreft het beroep op het ontbreken van een nieuw feit oordeelt Rechtbank Noord-Holland als volgt.

De Inspecteur heeft eerst in 2018 onderkend dat de aangifte door de gemachtigde is verzorgd en heeft om die reden per brief van 6 december 2018 een verzoek om informatie verzonden. Daarom is aan X terecht een navorderingsaanslag opgelegd en kan het nadien vernietigen daarvan niet leiden tot toekenning van een proceskostenvergoeding voor de bezwaarfase. Voor wat betreft projectcode 1043 zijn in deze zaak geen feiten en omstandigheden gesteld en aannemelijk gemaakt die tot een ander oordeel zouden moeten leiden dan in deze uitspraak van Hof Amsterdam van 27 januari 2022, 20/00420, ECLI:NL:GHAMS:2022:362, NLF 2022/0431.

Het beroep is ongegrond.

Metadata

Rubriek(en)
Formeel belastingrecht
Belastingtijdvak
2015
Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum instantie
1 april 2022
Rolnummer
20/4534
ECLI
ECLI:NL:RBNHO:2022:9543
NLF-nummer
NLF 2022/2361
Aflevering
1 december 2022

Naar de bovenkant van de pagina