Direct naar content gaan

Samenvatting

Stichting Schoonzicht (hierna: X), gevestigd in Amsterdam, heeft op aan haar toebehorende grond een appartementencomplex laten bouwen, bestaande uit zeven woonappartementen. In 2013 is met de bouw een aanvang gemaakt en het complex is in juli 2014 opgeleverd. Het appartementencomplex was oorspronkelijk bestemd voor belaste doeleinden. Daarom heeft X de btw op die levering volledig in aftrek gebracht.

Vanaf 1 augustus 2014 heeft X vier appartementen met vrijstelling van btw verhuurd, terwijl de drie andere appartementen in 2014 niet in gebruik zijn genomen. X heeft vanwege deze vrijstelling de btw op de voet van artikel 15, lid 4, tweede en derde volzin, Wet OB 1968 ineens moeten herzien. X meent dat de herziening in één keer, na de ingebruikneming van de investeringsgoederen, van de oorspronkelijk toegepaste aftrek in strijd is met artikel 187 Btw-richtlijn. De Hoge Raad heeft over deze kwestie prejudiciële vragen gesteld aan het HvJ (17/00799, ECLI:NL:HR:2018:2309).

Het HvJ verklaart voor recht dat artikel 184 tot en met 187 Btw-richtlijn niet in de weg staan aan een nationale regeling die een herzieningsstelsel voor investeringsgoederen omvat waarbij de herziening over meerdere jaren wordt gespreid en op grond waarvan in de loop van het jaar van de ingebruikneming van het betrokken goed, dat tevens overeenkomt met het eerste jaar van herziening, het totale bedrag van de oorspronkelijk voor dat goed toegepaste aftrek in één keer wordt herzien indien bij de ingebruikneming ervan die oorspronkelijk toegepaste aftrek blijkt af te wijken van de aftrek die de belastingplichtige gerechtigd is toe te passen op basis van het werkelijke gebruik van dat goed.

Conform Conclusie A-G Bobek (NLF 2020/0716, met noot van Sanders jr.).

Metadata

Rubriek(en)
Omzetbelasting
Belastingtijdvak
2013-2014
Instantie
HvJ
Datum instantie
17 september 2020
Rolnummer
C-791/18
ECLI
ECLI:EU:C:2020:731
Auteur(s)
Madeleine Merkx
Erasmus Universiteit/BDO
NLF-nummer
NLF 2020/2028
Aflevering
24 september 2020
Judoreg
NFB3692
bwbr0002629&artikel=15&lid=4,celex32006l0112&artikel=184,celex32006l0112&artikel=184,celex32006l0112&artikel=185,celex32006l0112&artikel=185,celex32006l0112&artikel=186,celex32006l0112&artikel=186,celex32006l0112&artikel=187,celex32006l0112&artikel=187

Naar de bovenkant van de pagina