Direct naar content gaan

Samenvatting

X (nv; belanghebbende) is een in België gevestigde betaaldvoetbalorganisatie (hierna: BVO). In 2010 heeft zij de bij haar onder contract staande voetballer A uitgeleend (verhuurd) aan een in een Nederland gevestigde BVO. A woont in België.

Voor Hof Arnhem-Leeuwarden was onder meer in geschil of Nederland bevoegd is om loonbelasting te heffen over het eenmalige tekengeld van € 350.000 dat vóór de uitlening is overeengekomen en door A in België is genoten. A liep toen al stage bij de Nederlandse BVO.

Het Hof acht aannemelijk dat de overeengekomen tekengelden een beloning zijn voor de werkzaamheden die A naar verwachting in de contractperiode zal verrichten. Aangezien bij aanvullende overeenkomsten is geregeld dat deze werkzaamheden in Nederland (zullen) worden verricht, behoren zij tot het belastbare inkomen uit werk en woning (artikel 7.2 Wet IB 2001) en tot de inkomsten uit de persoonlijke werkzaamheden in Nederland in de hoedanigheid van sportbeoefenaar (artikel 17 Verdrag Nederland-België).

X heeft cassatieberoep ingesteld maar de Hoge Raad verklaart dat ongegrond.

Middel I betoogt onder meer dat het Hof heeft miskend dat eerst aan verdragstoepassing wordt toegekomen als er op basis van de Nederlandse belastingwet een heffingsrecht bestaat. Voor zover het cassatieberoep zich echter richt tegen de uitleg die het Hof aan artikel 7.2, lid 2, onderdeel b, Wet IB 2001 en artikel 13a en 27 Wet LB 1964 heeft gegeven, faalt het.

Middel II richt zich tegen het oordeel van het Hof dat het heffingsrecht over het eenmalige tekengeld moet worden verdeeld op basis van artikel 17 Verdrag. Het middel faalt op de gronden zoals vermeld in punt 5.11 tot en met 5.13 van de conclusie van A-G Wattel (NLF 2022/0311, met noot van Swaving Dijkstra).

Metadata

Rubriek(en)
Internationaal belastingrecht
Belastingtijdvak
2010
Instantie
HR
Datum instantie
8 juli 2022
Rolnummer
21/02654
ECLI
ECLI:NL:HR:2022:1041
Auteur(s)
Erik Swaving Dijkstra
HCSD Tax Advisors
NLF-nummer
NLF 2022/1386
Aflevering
21 juli 2022
Judoreg
NFB5142
bwbr0002471&artikel=6,bwbr0002471&artikel=13a,bwbr0002471&artikel=27,bwbr0011353&artikel=3.81,bwbr0011353&artikel=7.2,bwbr0011353&artikel=7.2&lid=2,bwbv0001563&artikel=17,bwbr0002471&artikel=6,bwbr0002471&artikel=13a,bwbr0002471&artikel=27,bwbr0011353&artikel=3.81,bwbr0011353&artikel=7.2,bwbv0001563&artikel=17

Naar de bovenkant van de pagina