Direct naar content gaan

Gerelateerde content

  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Samenvatting

In 1964 laat een makelaar een winstmogelijkheid onbenut om een pand te goedkoop aan zijn schoonvader te verkopen. Hij deed dit om zijn schoonvader aan wat geld te helpen ter bestrijding van diens uitgaven voor een reis en wegens ziekte. De Inspecteur stelt dat sprake is van een onttrekking en wordt hierin door Hof Amsterdam in het gelijk gesteld. Tegen dit oordeel heeft X cassatieberoep ingesteld en de Hoge Raad verklaart dit gegrond. Indien een ondernemer om persoonlijke redenen een mogelijkheid tot het behalen van een voordeel in zijn bedrijf onbenut laat en een ander de gelegenheid geeft dit voordeel te behalen, kan, behoudens bijzondere omstandigheden, het door die ander genoten voordeel niet tot de belastbare bedrijfswinst van de ondernemer worden gerekend.

Metadata

Rubriek(en)
Inkomstenbelasting
Belastingtijdvak
1964
Instantie
Hoge Raad
Datum instantie
30 oktober 1968
Rolnummer
15.993
ECLI
ECLI:NL:HR:1968:AX5927

Naar de bovenkant van de pagina