Direct naar content gaan

Gerelateerde content

  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Samenvatting

Het kabinet heeft op 28 augustus 2020 besloten om de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) tot de zomer van 2021 te verlengen.

De Tozo is onderdeel van het steun- en herstelpakket voor economie en arbeidsmarkt dat de ministers en staatssecretarissen van Financiën, Economische Zaken en Klimaat en Sociale Zaken en Werkgelegenheid op 28 augustus 2020 hebben aangeboden aan de Tweede Kamer. Met de Tozo worden zelfstandig ondernemers ondersteund die vanwege de coronacrisis te maken hebben met derving van inkomsten en met liquiditeitsproblemen.

Per 1 oktober 2020 wordt in de Tozo 3 een beperkte vermogenstoets in de vorm van een toets op beschikbare geldmiddelen ingevoerd. Deze toets komt in aanvulling op de toetsen die in de Tozo 2 bestaan. De toets houdt in dat ondernemers met meer dan € 46.520 aan direct beschikbare geldmiddelen (zoals contant geld, bank- en spaarsaldo en aandelen, obligaties en opties en dergelijke) niet in aanmerking komen voor de Tozo 3. Ander vermogen, zoals uit een eigen woning, afgeschermd pensioen, bedrijfspand, machines, zakelijke apparatuur en voorraden, wordt buiten beschouwing gelaten.

Oriënteren op de toekomst

Het kabinet vindt het belangrijk dat zelfstandig ondernemers die ook de komende periode geen of onvoldoende inkomsten hebben en afhankelijk zijn van een Tozo-uitkering, zich breder oriënteren op de arbeidsmarkt. Gemeenten krijgen daarom extra middelen om coaching, advies en bij-of omscholing aan te bieden. Zij starten uiterlijk 1 januari 2021 met deze aanvullende dienstverlening.

Tozo

Gemeenten voeren de Tozo uit. Zij hebben de afgelopen periode alles in het werk gesteld om zelfstandig ondernemers te ondersteunen. Naar schatting 374.000 zelfstandigen hebben gebruikgemaakt van ‘Tozo 1’, die kon worden aangevraagd tot 1 juni 2020. Op de ‘Tozo 2’ die tot 1 oktober 2020 geldt, is tot medio augustus 2020 circa 95.000 keer een beroep gedaan. Het gaat vooral om aanvragen voor een uitkering voor levensonderhoud, veel minder vaak om leningen voor bedrijfskapitaal. De Tozo 2 kent minder aanvragen dan Tozo 1 omdat veel beroepsgroepen het werk geheel of gedeeltelijk hebben hervat en vanwege de introductie van de partnerinkomenstoets. Gemeenten worden financieel gecompenseerd voor de kosten van de Tozo door het Rijk. Vanaf de zomer van 2021 kunnen zelfstandigen die hiervoor in aanmerking komen in hun gemeente een beroep doen op de reguliere bijstand voor zelfstandigen (Bbz).

Metadata

Rubriek(en)
Overig
Belastingtijdvak
2020 - 1 juli 2021
Instantie
EZ
Datum instantie
28 augustus 2020
Rolnummer
CE-AEP
NLF-nummer
NLF 2020/1934
Aflevering
3 september 2020

Naar de bovenkant van de pagina