Direct naar content gaan

Gerelateerde content

  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Samenvatting

Als het bedrag van de energietoeslag op de bank- of spaarrekening van de belastingschuldige staat, kan dat tot gevolg hebben dat de belastingschuldige door het overschrijden van de vermogensnorm niet meer in aanmerking komt voor kwijtschelding of uitstel van betaling bij een belastingschuld en in geval van een toeslagschuld voor een persoonlijke betalingsregeling. Gelet op het bestedingsdoel ligt het niet voor de hand en is het ook niet wenselijk om de energietoeslag die op een bank- of spaarrekening is gezet, mee te tellen bij het vermogen.

Thans is een passende oplossing gevonden door de Leidraad invordering 2008 te wijzigen. Als gevolg van deze wijzigingen wordt een bedrag ter hoogte van de ontvangen energietoeslag niet meegeteld als vermogen bij de beoordeling van een verzoek om kwijtschelding of uitstel van betaling bij een belastingschuld en in geval van een toeslagschuld voor een persoonlijke betalingsregeling.

Tevens volgt uit de wijzigingen dat belastingschuldigen die de energietoeslag hebben ontvangen en daarna door een bankbeslag of een betalingsvordering zijn getroffen schriftelijk een verzoek kunnen doen om het getroffen bedrag terug te betalen, tot maximaal het bedrag van de ontvangen energietoeslag.

Metadata

Rubriek(en)
Invordering
Toeslagen
Belastingtijdvak
2023 e.v.
Instantie
MvF
Datum instantie
17 januari 2023
Rolnummer
2022-0000324830
NLF-nummer
NLF 2023/0250
Aflevering
26 januari 2023

Naar de bovenkant van de pagina