Direct naar content gaan

Samenvatting

Deze zaak handelt over een geschil betreffende de vraag of het lid van de enkelvoudige kamer van Rechtbank Den Haag dat in eerste instantie over de zaak heeft beslist, ook het verzoek tot herziening van die uitspraak in behandeling mocht nemen.

Daartoe wordt betoogd dat die rechter in de herzieningsprocedure niet als onpartijdig kan worden beschouwd, omdat hij zijn eigen uitspraak moest beoordelen. De klachten betogen in dat kader ook dat die rechter door toepassing van artikel 8:54 Awb de erfgenamen van X (belanghebbenden) de mogelijkheid heeft ontnomen tijdens een openbare behandeling hun standpunten kenbaar te maken en die rechter desgewenst te wraken.

De Hoge Raad verwerpt deze klachten echter. Belanghebbenden miskennen dat het recht op een onderzoek ter zitting niet absoluut is en dat de beperking die voortvloeit uit toepassing van artikel 8:54 Awb niet zonder meer ontoelaatbaar is (HR 18 juni 2021, 20/03667, ECLI:NL:HR:2021:966, NLF 2021/1308, met noot van Bergman, r.o. 2.5.1-2.5.4). Het achterwege blijven van een mondelinge behandeling van het herzieningsverzoek heeft belanghebbenden ook niet de mogelijkheid ontnomen de door hen gestelde grond voor wraking bij de Rechtbank naar voren te brengen. Tegen een met toepassing van artikel 8:54 Awb gedane uitspraak kan immers, zoals belanghebbenden hebben gedaan, verzet worden ingesteld, waarbij kan worden aangevoerd dat de in verzet bestreden uitspraak niet is gedaan door een onafhankelijke en onpartijdige rechter.

Ook de klacht dat in verzet ten onrechte het betoog is verworpen dat het verzoek om herziening niet is behandeld door een onafhankelijke en onpartijdige rechter en de overige klachten van belanghebbenden falen. Het cassatieberoep wordt ongegrond verklaard.

Anders, Conclusie A-G Niessen (NLF 2022/1242, met noot van Geradts).

Metadata

Rubriek(en)
Formeel belastingrecht
Belastingtijdvak
2017
Instantie
HR
Datum instantie
23 september 2022
Rolnummer
21/04241
ECLI
ECLI:NL:HR:2022:1281
Auteur(s)
mr. C.M. Bergman
Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn
NLF-nummer
NLF 2022/1920
Aflevering
6 oktober 2022
Judoreg
NFB5253
bwbr0005537&artikel=8:15,bwbr0005537&artikel=8:119,bwbr0005537&artikel=8:119&lid=1,bwbr0005537&artikel=8:119

Naar de bovenkant van de pagina