Direct naar content gaan

Samenvatting

De staatssecretaris heeft cassatieberoep ingesteld tegen de uitspraak van Hof Arnhem-Leeuwarden van 5 februari 2019 (17/01336, niet gepubliceerd) betreffende een aan X (hierna: erflater) opgelegde naheffingsaanslag en boetebeschikking.

Voor wat betreft de naheffingsaanslag in de omzetbelasting is het cassatieberoep gegrond. De Hoge Raad verwijst naar de gronden die zijn vermeld in het arrest van 16 september 2022 (19/01427bis, ECLI:NL:HR:2022:1116), NLF 2022/1805, met noot van Willemsen).

Vanwege de vermindering van de naheffingsaanslag heeft het Hof geoordeeld dat de boete moet worden verminderd, en wel tot € 252. Met dit oordeel heeft het Hof echter miskend dat de boete, gelet op artikel 5:42, lid 2, eerste volzin, Awb, vanwege het overlijden van de erflater is vervallen.

Metadata

Rubriek(en)
Omzetbelasting
Formeel belastingrecht
Belastingtijdvak
2013
Instantie
HR
Datum instantie
16 september 2022
Rolnummer
19/01428
ECLI
ECLI:NL:HR:2022:1224
Auteur(s)
Michiel Hennevelt
Hof Arnhem-Leeuwarden
NLF-nummer
NLF 2022/1879
Aflevering
29 september 2022
Judoreg
NFB5237
bwbr0002629&artikel=15,bwbr0002629&artikel=15,bwbr0005537&artikel=5:42,bwbr0005537&artikel=5:42,bwbv0001000&artikel=6,bwbv0001000&artikel=6

Naar de bovenkant van de pagina