Gerelateerde content
    • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

In deze douanezaak wenst de Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (hoogste bestuursrechter, Litouwen) van het HvJ te vernemen hoe de douanewaarde van ingevoerde goederen moet worden vastgesteld wanneer de producent van deze goederen de daadwerkelijke kosten van het vervoer tot aan de plaats van binnenkomst in het douanegebied van de Europese Unie voor zijn rekening neemt. In casu heeft het douanekantoor te Kaunas (Litouwen) tijdens een controle vastgesteld dat de aangegeven douanewaarde van de ingevoerde goederen lager was dan de kosten die de producent daadwerkelijk had gemaakt voor het vervoer per spoor van deze goederen tot aan de grensovergang. De vraag is of deze kosten al dan niet moeten worden toegevoegd aan de transactiewaarde van die goederen.

Het HvJ verklaart voor recht dat dat niet het geval is wanneer de producent volgens de overeengekomen leveringsvoorwaarden verplicht is om deze kosten te dragen, zelfs niet indien deze kosten hoger zijn dan de daadwerkelijk door de importeur betaalde prijs, voor zover deze prijs overeenstemt met de werkelijke waarde van de goederen, hetgeen aan de verwijzende rechter staat om na te gaan.

Rubriek(en)
Douane
Belastingtijdvak
1 januari 2014 t/m 31 oktober 2016
Instantie
HvJ
Datum instantie
22 april 2021
Rolnummer
C-75/20
ECLI
ECLI:EU:C:2021:320
Auteur(s)
Martijn Schippers
EY/ESL/EFS
NLF-nummer
NLF 2021/0923
Aflevering
29 april 2021

X