Direct naar content gaan

Gerelateerde content

  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Samenvatting

Er komt meer tijd voor een zorgvuldige overgang naar het nieuwe pensioenstelsel. Dat heeft de ministerraad besloten op voorstel van minister Schouten voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen. Het wetsvoorstel gaat nu naar de Raad van State voor advies. Deze wijziging was al tijdens de behandeling van de nieuwe pensioenwet toegezegd aan de Eerste Kamer, die had aangedrongen op voldoende tijd voor een zorgvuldige overgang.

In de Wet toekomst pensioenen, zoals de nieuwe pensioenwet formeel heet, stond dat pensioenfondsen tot 1 januari 2027 de tijd hebben om over te gaan naar het nieuwe stelsel. De behandeling van de nieuwe pensioenwet door de Tweede en Eerste Kamer heeft echter veel tijd gevraagd. Daardoor is de tijd voor de fondsen om dit zorgvuldig te doen kort geworden. De wetswijziging die naar de Raad van State gaat, haalt die genoemde datum uit de pensioenwet en noemt de datum nu in een AMvB. Het kabinet komt binnenkort met een algemene maatregel van bestuur waarin de termijn verlengd wordt tot 1 januari 2028.

Metadata

Rubriek(en)
Pensioen
Belastingtijdvak
2023 e.v.
Instantie
Ministerie van Sociale Zaken
Datum instantie
10 november 2023
NLF-nummer
NLF 2023/2572
Aflevering
16 november 2023

Naar de bovenkant van de pagina