Direct naar content gaan

Gerelateerde content

Samenvatting

Op grond van artikel 25, lid 3, eerste volzin van het belastingverdrag met Duitsland (het Verdrag) van 12 april 2012, zoals gewijzigd bij protocol van 11 januari 2016 kunnen de bevoegde autoriteiten in overleg treden om moeilijkheden of twijfelpunten die rijzen met betrekking tot de uitlegging of de toepassing van het Verdrag in onderling overleg op te lossen.
In het licht van de coronacrisis hebben de bevoegde autoriteiten van Nederland en Duitsland overeenstemming bereikt over de interpretatie respectievelijk toepassing van artikel 14 van het Verdrag (inkomsten uit dienstbetrekking).
Daarnaast is vastgelegd dat Nederland unilateraal zal besluiten ‘Kurzarbeitergeld’, ‘Insolvenz- geld’ of ‘Arbeitslosengeld’ dat een inwoner van Nederland die normaal in Duitsland werkt, ontvangt door de coronacrisis, vrij te stellen.

Metadata

Rubriek(en)
Internationaal belastingrecht
Inkomstenbelasting
Belastingtijdvak
2020
Instantie
MvF
Datum instantie
10 april 2020
Rolnummer
Stcrt. 2020/21381
bwbv0005862&artikel=14

Naar de bovenkant van de pagina