Gerelateerde content
  • Wet en parlementaire geschiedenis(1)
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten(5)
  • Jurisprudentie(19)
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur(5)
  • Recent(5)

In een op 24 maart 2022 door de Tweede Kamer aangenomen motie wordt het kabinet opgeroepen om alle beschikbare fiscale gegevens, inclusief APA en ATR, binnen 48 uur beschikbaar te stellen voor alle autoriteiten in Nederland die toezicht houden op de naleving van de Sanctieregeling territoriale integriteit Oekraïne 2014 en de Sanctieregeling Belarus 2006. Door een wijziging van de Uitv.reg. AWR is er nu een voldoende duidelijke grondslag voor de Belastingdienst om informatie met de bevoegde autoriteiten te delen voor zover relevant voor de uitvoering van de sanctiemaatregelen tegen Rusland en Belarus. In een brief aan de Kamer gaat de staatssecretaris in op de aanleiding, hoe de ontheffing van de geheimhouding er de afgelopen maanden uitzag waardoor snel informatie kon worden verstrekt en hoe de Kamer daarover is geïnformeerd. Tot slot benadrukt de staatssecretaris dat de Belastingdienst zich volledig zal blijven inzetten om gevolg te geven aan de sanctiemaatregelen.

Rubriek(en)
Formeel belastingrecht
Belastingtijdvak
2022 e.v.
Instantie
MvF
Datum instantie
13 juni 2022
NLF-nummer
NLF 2022/1165
Aflevering
16 juni 2022
bwbr0002320&artikel=67,bwbr0002320&artikel=67

X