Gerelateerde content
    • Wet en parlementaire geschiedenis(1)
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten(7)
  • Jurisprudentie(7)
  • Commentaar NLFiscaal(16)
  • Literatuur(3)
  • Recent(2)
  • Annotatie wetsgeschiedenis NLFiscaal(3)

Dit besluit (Stcrt. 2021, 48149) wijzigt het besluit van 18 december 2013 (BLKB 2013/2001M, Stcrt. 2013, 35894). De wijziging betreft een verduidelijking dat de kantineregeling zoals bedoeld in onderdeel 4.1 niet geldt voor organisaties die voor hun primaire activiteiten zijn vrijgesteld op basis van de kleineondernemersregeling (artikel 25 Wet OB 1968). Verder is een redactionele wijziging doorgevoerd. Dit besluit is op 22 december 2021 in werking getreden.

Rubriek(en)
Omzetbelasting
Belastingtijdvak
22 december 2021 e.v.
Instantie
MvF
Datum instantie
7 december 2021
Rolnummer
2021-23532
NLF-nummer
NLF 2022/0050
Aflevering
6 januari 2022
bwbr0002629&artikel=25

X