Direct naar content gaan

Samenvatting

Leden van het Europees Parlement (hierna: EP) hebben de mogelijkheid deel te nemen aan de ‘Regeling voor het aanvullend (vrijwillig) Pensioenfonds’ voor leden van het EP.

Deze regeling staat los van het pensioenrecht dat Nederlandse leden van het EP reeds hebben op grond van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers.

Regelmatig bereiken de staatssecretaris vragen over de fiscale behandeling van het recht op uitkeringen en van de uitkeringen zelf. Om hierover duidelijkheid te verschaffen en de eenheid van uitvoering te waarborgen, geeft hij in dit besluit een overzicht van de fiscale aspecten van de Regeling voor het aanvullend (vrijwillig) Pensioenfonds (hierna: de Regeling).

Voor de goede orde merkt de staatssecretaris nog op dat bij het beoordelen van de fiscale gevolgen van de Regeling onderscheid moet worden gemaakt tussen het recht op uitkeringen (de aanspraak), uitgewerkt in onderdeel 4.1 en 4.2, en de uitkeringen zelf die in de toekomst zullen gaan vloeien, uitgewerkt in onderdeel 4.3 van dit besluit.

Metadata

Rubriek(en)
Inkomstenbelasting
Belastingtijdvak
8 juli 2022 e.v.
Instantie
MvF
Datum instantie
8 juli 2022
Rolnummer
DGB2002/1239M
NLF-nummer
NLF 2022/1400
Aflevering
21 juli 2022
bwbr0011353&artikel=3.94,bwbr0011353&artikel=3.94

Naar de bovenkant van de pagina