Direct naar content gaan

Samenvatting

A-G IJzerman heeft conclusie genomen over de vraag of er naast de wettelijke regeling voor de vergoeding van heffingsrente, met de daarin opgenomen uitsluiting bij carry-back van verliezen, ruimte kan resteren voor vergoeding van wettelijke rente op grond van het burgerlijk recht. Moet schadevergoeding op grond van artikel 8:73 Awb (oud) worden verzocht in de procedure over de verliesvaststellingsbeschikking of mag dat ook nog in de onderhavige procedure over de daaropvolgende verliesverrekeningsbeschikking? Het betreft het beroep van de staatssecretaris tegen de uitspraak van Hof Arnhem-Leeuwarden van 9 maart 2021, 19/00652 en 19/00653, ECLI:NL:GHARL:2021:2185, NLF 2021/0639, met noot van Hageman.

Volgens A-G IJzerman had X een vordering op grond van artikel 8:73 Awb moeten inbrengen in de procedure over de verliesvaststellingsbeschikking. Nu dit is nagelaten, kan dat niet achteraf nog worden gedaan in de onderhavige procedure. Ook meent de A-G dat geen schadevergoeding op grond van burgerlijk recht mogelijk is wanneer de fiscale wetgeving rentevergoeding uitdrukkelijk uitsluit, zoals in casu het geval is bij carry-back van verliezen.

De A-G concludeert tot gegrondverklaring van het cassatieberoep van de staatssecretaris.

Metadata

Rubriek(en)
Formeel belastingrecht
Belastingtijdvak
2003, 2004
Instantie
A-G
Datum instantie
7 april 2022
Rolnummer
21/01709
ECLI
ECLI:NL:PHR:2022:345
Auteur(s)
Eva Roosendaal
Erasmus Universiteit Rotterdam
NLF-nummer
NLF 2022/0957
Aflevering
19 mei 2022
Judoreg
NFB5014
bwbr0002320&artikel=30g,bwbr0002320&artikel=30g,bwbr0005537&artikel=8:73,bwbr0005537&artikel=8:73

Naar de bovenkant van de pagina