Direct naar content gaan

Gerelateerde content

  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Samenvatting

De Wet van 22 december 2021 tot wijziging van de Wet op de accijns en enkele andere wetten in verband met implementatie van de horizontale Accijnsrichtlijn 2020/262, Richtlijn alcoholaccijns 2020/1151 en Richtlijn btw en accijns bij defensie-inspanningen 2019/2235 (Wet implementatie richtlijnen accijns 2022) is geplaatst in het Staatsblad van 27 december 2021 (Stb. 2021, 656).

Metadata

Rubriek(en)
Accijnzen
Belastingtijdvak
2022 e.v.
Instantie
MvF
Datum instantie
22 december 2021
Rolnummer
Stb. 2021, 656
NLF-nummer
NLF 2022/0095
Aflevering
6 januari 2022

Naar de bovenkant van de pagina