Gerelateerde content
  • Wet en parlementaire geschiedenis(1)
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten(10)
  • Jurisprudentie(212)
  • Commentaar NLFiscaal(1)
  • Literatuur(18)
  • Recent(8)
  • Soft Law(2)

X (belanghebbende) is een private ggz-instelling die actief is in de verslavingszorg. In de jaren 2012 tot en met 2016 werd het grootste deel van de verleende verslavingszorg door zorgverzekeraars vergoed. X bracht ook aan haar cliënten een eigen bijdrage van € 5.000 in rekening. Aan X zijn naheffingsaanslagen omzetbelasting opgelegd.

Bij Rechtbank Gelderland is in geschil of het verdedigingsbeginsel is geschonden. Dat is volgens de Rechtbank niet het geval.

Ter zitting is evenwel voor het eerst naar voren gekomen dat de Inspecteur voor de onderbouwing van de naheffing in verband met intracommunautaire verwervingen niet alleen gebruik heeft gemaakt van de administratie van X, maar ook van listinggegevens. Deze gegevens heeft de Inspecteur niet aan X overgelegd of tijdens de beroepsprocedure als een op de zaak betrekking hebbend stuk ingebracht. Evenmin heeft hij ter zitting een bewijsaanbod gedaan om deze gegevens alsnog in te brengen. De naheffingsaanslagen kunnen hierop niet worden gebaseerd. De Inspecteur heeft niet op andere wijze aannemelijk gemaakt dat X meer OB over ontvangen intracommunautaire prestaties verschuldigd is dan zij in haar suppleties heeft aangegeven. Het beroep is in zoverre gegrond.

X kan de vrijstelling van artikel 11, lid, 1, aanhef en onderdeel c, Wet OB 1968, op grond van goedkeurend beleid, toepassen op de door haar verleende verslavingszorg. Wat partijen verder verdeeld houdt, is of de ontvangen eigen bijdragen ook vrijgesteld zijn op grond van deze vrijstelling. Dat is volgens de Rechtbank het geval. De Inspecteur heeft niet aannemelijk gemaakt dat X nog andere handelingen naast de verslavingszorg verricht, laat staan dat de eigen bijdragen met die handelingen in een rechtstreeks verband staan. Het beroep is ook op dit punt gegrond.

De Rechtbank beslist verder onder meer dat X niet meer recht heeft op aftrek van voorbelasting dan de Inspecteur heeft berekend.

Rubriek(en)
Omzetbelasting
Belastingtijdvak
2012-2016
Instantie
Rechtbank Gelderland
Datum instantie
11 april 2022
Rolnummer
20/916; 20/917; 20/919; 20/922; 20/923
ECLI
ECLI:NL:RBGEL:2022:1856
NLF-nummer
NLF 2022/1066
Aflevering
2 juni 2022
bwbr0002629&artikel=11&lid=1,bwbr0002629&artikel=11&lid=1

X