Direct naar content gaan

Gerelateerde content

  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Samenvatting

Tax Technology is de jongste specialisatie in de fiscale wereld. Wat onder Tax Technology moet worden verstaan is tot dusverre niet geheel duidelijk. Met het openingsartikel ‘Tax Technology’ brengt Eric Dankaart in de nieuwe uitgave ‘TaxTech’ van NLFiscaal hierin verandering. Het artikel geeft inzicht in het begrip ‘Tax Technology’ en de diverse deelgebieden binnen dit nieuwe vakgebied. In vogelvlucht volgt een beschrijving van de relatie tussen Tax Technology en diverse onderwerpen zoals artificiële intelligentie en de invloed op het vak van de fiscale professional. Hiermee geeft het artikel inzicht in de onderwerpen die de lezer de komende periode kan verwachten in ‘TaxTech’.

Taxtech artikel

1. Wat is ‘TaxTech’?

De afgelopen jaren kenmerken zich door grote veranderingen op allerlei terreinen door de opmars van het gebruik van technologie. Ook op het terrein van de belastingheffing is de invloed van technologie goed merkbaar. Toch is er in Nederland nog geen uitgave die zich specifiek op dit specialistische terrein begeeft. NLFiscaal brengt hierin verandering, met de oprichting van ‘TaxTech’.

‘TaxTech’ is het publicatieplatform over het gebruik van technologie in de fiscale praktijk en maakt de lezer klaar voor het digitale tijdperk. TaxTech bevat artikelen in het Nederlands en Engels en houdt de lezer op de hoogte van de ontwikkelingen bij ondernemingen, belastingdiensten, de rechterlijke macht en fiscale professionals als gevolg van digitalisering en technologie. Naast een diepgaande bespreking en duiding van technologieën in de fiscaliteit, komen ook praktische toepassingen van technologieën aan de orde. Het gaat dan onder meer om het – huidige en potentieel toekomstige – gebruik van technologie voor compliance vraagstukken, tax assurance en het automatiseren van het belastingrecht. Hierbij kan gedacht worden aan het verzamelen en analyseren van data, kunstmatige intelligentie, robotica, blockchain, taxdatamanagement, en het bespreken van software. De artikelen zijn gericht op het verbinden van technologie met fiscaliteit, waarbij ook de inzet van technologie in andere domeinen bij wijze van voorbeeld betrokken kan worden. Ook de ethische en juridische aspecten van het gebruik van ‘Tax Technology’ zullen aan bod kunnen komen. En natuurlijk besteden we daarbij ook graag aandacht aan de transformatie van het beroep van de fiscale professional.

Log hier in om verder te lezen

Metadata

Rubriek(en)
Overig
Auteur(s)
mr. E.P.J. Dankaart
Belastingdienst
NLF-nummer
TaxTech 2022/1
Judoreg
NFB5148
Publicatiedatum
14 juli 2022

Naar de bovenkant van de pagina