Gerelateerde content
 • Wet en parlementaire geschiedenis
 • Internationale regelgeving
 • Lagere regelgeving
 • Besluiten
 • Jurisprudentie
 • Commentaar NLFiscaal
 • Literatuur
 • Recent

Het toeslagenstelsel is een omvangrijk stelsel. Niet alleen in geld – in 2021 is € 15,1 miljard uitgekeerd – maar ook in aantallen betrokken burgers. Er worden jaarlijks 7,4 miljoen toeslagen uitgekeerd aan 5,4 miljoen huishoudens. In veel situaties gaat dit goed, vooral als burgers in een stabiele situatie verkeren en zij hun weg weten te vinden in het systeem. Maar het toeslagenstelsel is ingewikkeld en leidt in sommige situaties tot hoge terugvorderingen, met de daarbij komende problemen en onzekerheden voor burgers.

De problemen met toeslagen die de afgelopen jaren aan het voetlicht zijn gekomen hebben dit pijnlijk blootgelegd. Daarom spreekt het coalitieakkoord de ambitie uit om de toeslagen op den duur af te schaffen. Het kabinet zet gedurende deze kabinetsperiode de eerste stappen door een fundamentele herziening van de kinderopvangtoeslag en door aanpassingen in de huurtoeslag. Dit zijn de toeslagen met de grootste (terugvorderings)problematiek. Daarnaast zet het kabinet ook in op verbeteringen in het huidige stelsel.

In deze Kamerbrief gaat de staatssecretaris van Toeslagen en Douane nader in op de stand van zaken van de aanpak van de toeslagenproblematiek. De brief bestaat uit vijf onderdelen:

 1. verbeteringen in het toeslagenbeleid;
 2. verbeteringen in de uitvoering en de dienstverlening van Toeslagen;
 3. aanpak van signaalmanagement en maatwerk;
 4. stand van zaken opstart invordering; en
 5. stand van zaken Toeslagen-organisatie.
Rubriek(en)
Toeslagen
Belastingtijdvak
2022 e.v.
Instantie
MvF
Datum instantie
17 juni 2022
Rolnummer
2022-0000171975
NLF-nummer
NLF 2022/1232
Aflevering
23 juni 2022

X