Direct naar content gaan

Samenvatting

Verwijzingszaak Hoge Raad 10 januari 2020, 19/01199, ECLI:NL:HR:2020:1 (NLF 2020/0314, met noot van Gubbels).

X (belanghebbende) heeft in 2015 een woning gekocht van zijn oudtante. De notariële akte van levering is gedagtekend 2 november 2015. In deze akte is een koopprijs van € 325.000 vermeld. De oudtante heeft X toegezegd dat hij de woning voor € 225.000 kon kopen. Bij notariële akte van schenking van 7 december 2015 heeft X een bedrag van € 100.000 geschonken gekregen van zijn oudtante (hierna: de schenking). X heeft op 4 april 2016 van de schenking aangifte gedaan naar een verkrijging van € 100.000 en daarbij geen beroep gedaan op een (bijzondere) vrijstelling. De aanslag in de schenkbelasting is opgelegd op 30 augustus 2016, overeenkomstig de aangifte, naar een belaste verkrijging van € 97.889.

Bij notariële akte van rectificatie van de schenking van 4 november 2016 is de schenking op grond van dwaling omgezet in een lening. De oudtante heeft die lening eind 2017 kwijtgescholden.

X heeft na verwijzing opgegeven dat hij met toepassing van artikel 53, lid 1, SW 1956 verzoekt om vermindering van de aanslag schenkbelasting. Voor dat geval heeft de Hoge Raad in het verwijzingsarrest geoordeeld dat het verzoek om vermindering tijdig is gedaan.

Verwijzingshof Den Bosch verwerpt de stelling van de Inspecteur dat de zaak moet worden teruggewezen naar de Inspecteur. Terugwijzing zou een onnodige herhaling van zetten worden.

Na cassatie staat vast en is tussen partijen niet in geschil dat X en zijn oudtante wederzijds hebben gedwaald als bedoeld in artikel 6:228, lid 1, aanhef en onderdeel c, BW met betrekking tot de fiscale gevolgen van de schenking. In geschil is of X deze dwaling aan de Inspecteur kan tegenwerpen. Dat is volgens het verwijzingshof het geval. De Inspecteur maakt niet aannemelijk dat de vernietiging van de schenkingsovereenkomst is voorgewend. In dat geval is niet in geschil dat de aanslag schenkingsrecht moet worden verminderd tot nihil.

Metadata

Rubriek(en)
Schenk- en erfbelasting
Belastingtijdvak
2015
Instantie
Hof Den Bosch
Datum instantie
6 mei 2021
Rolnummer
20/00052
ECLI
ECLI:NL:GHSHE:2021:1363
Auteur(s)
mr. dr. N.C.G. Gubbels
Tilburg University/Belastingdienst
NLF-nummer
NLF 2021/1221
Aflevering
17 juni 2021
bwbr0002226&artikel=53,bwbr0002226&artikel=53

Naar de bovenkant van de pagina