Direct naar content gaan

Samenvatting

X (belanghebbende) verricht werkzaamheden die bestaan uit budgetbeheer, budgetbegeleiding en budgetadvisering, al dan niet met gebruikmaking van de instrumenten beschermingsbewind of curatele. X verricht de diensten voor personen met een zodanige verstandelijke beperking dat zij niet in staat zijn hun eigen financiële huishouding naar behoren te voeren.

Rechtbank Noord-Nederland heeft geoordeeld dat de diensten zijn vrijgesteld op grond van artikel 11, lid 1, onderdeel f, Wet OB 1968, in verbinding met artikel 7 Uitv.besl. OB 1968 en post b.33 van bijlage B.

Anders dan de Rechtbank acht Hof Arnhem-Leeuwarden voornoemde post niet van toepassing op de diensten van X. Volgens het Hof moet het begrip ‘schuldhulpverlening’ strikt worden uitgelegd.

Het beroep op post b.29 van bijlage B heeft het Hof eveneens afgewezen. X heeft niet aannemelijk gemaakt dat zij een instelling van maatschappelijk werk is. Ook een rechtstreeks beroep op artikel 132, lid 1, onderdeel g, Btw-richtlijn faalt.

X heeft met vier middelen cassatieberoep ingesteld.

In een gemeenschappelijke bijlage (ECLI:NL:PHR:2022:651) bij deze en een tweetal vergelijkbare zaken onderzoekt A-G Ettema de reikwijdte van de vrijstelling van artikel 11, lid 1, aanhef en onderdeel f, Wet OB 1968 in samenhang met artikel 7 Uitv.besl. OB 1968 en post 29 en 33, onderdeel b, van bijlage B bij dat besluit voor instellingen die werkzaam zijn op het gebied van maatschappelijk werk en schuldhulpverlening.

De middelen II, III en IV slagen volgens de A-G. Zij meent dat in deze zaak nader onderzoek moet worden verricht waarvoor in cassatie geen plaats is. Daarom geeft de A-G de Hoge Raad in overweging het beroep in cassatie gegrond te verklaren en de zaak te verwijzen naar een ander Hof.

Metadata

Rubriek(en)
Omzetbelasting
Belastingtijdvak
2011 en 2015
Instantie
A-G
Datum instantie
30 juni 2022
Rolnummer
20/02590
ECLI
ECLI:NL:PHR:2022:651
Auteur(s)
Barry Willemsen
Belastingdienst
NLF-nummer
NLF 2022/1490
Aflevering
4 augustus 2022
Judoreg
NFB5174
bwbr0002629&artikel=11&lid=1,bwbr0002629&artikel=11&lid=1,bwbr0002634&artikel=7,bwbr0002634&artikel=7,celex32006l0112&artikel=132,celex32006l0112&artikel=132

Naar de bovenkant van de pagina