Direct naar content gaan

Samenvatting

Dit besluit (Stcrt. 2022, 20397 van 4 augustus 2022) wijzigt het besluit van 25 november 2019, 2019-187751 (Stcrt. 2019, 66223 van 13 december 2019, NLF 2020/0006, met noot van De Ruiter), zoals dat laatstelijk is gewijzigd bij besluit van 17 december 2020, 2020-27575 (Stcrt. 2020, 62958, van 23 december 2020). In het besluit van 25 november 2019 is het beleid opgenomen over de subjectieve vrijstellingen voor natuurschoonlichamen, pensioenlichamen, lichamen die specifieke zorgwerkzaamheden verrichten en sociale werkbedrijven. Deze vrijstellingen zijn opgenomen in artikel 5, lid 1, onderdeel a, b en c, Wet VpB 1969.

Dit besluit is met ingang van 5 augustus 2022 in werking getreden.

Metadata

Rubriek(en)
Vennootschapsbelasting
Belastingtijdvak
5 augustus 2022 e.v.
Instantie
MvF
Datum instantie
27 juli 2022
Rolnummer
2022-8874
NLF-nummer
NLF 2022/1563
Aflevering
11 augustus 2022
bwbr0002672&artikel=5,bwbr0002672&artikel=5

Naar de bovenkant van de pagina