Direct naar content gaan

Samenvatting

Dit arrest hangt samen met het arrest van de Hoge Raad van 3 februari 2023, 21/05021, ECLI:NL:HR:2023:133.

Het onderhavige arrest strekt tot het vervallen verklaren van het arrest van de Hoge Raad van 14 oktober 2022 (21/05021, ECLI:NL:HR:2022:1449), dat is gewezen op het door X (belanghebbende) ingestelde cassatieberoep tegen de uitspraak van Hof Den Haag van 21 oktober 2021 (21/00114, ECLI:NL:GHDHA:2021:2115).

De gronden voor de vervallenverklaring zijn de volgende:

  • Bij voornoemd arrest van 14 oktober 2022, heeft de Hoge Raad het beroep in cassatie gegrond verklaard omdat door het Hof aan X een aan de coronamaatregelen aangepaste uitnodigingsbrief voor het onderzoek ter zitting is verzonden die geen mededeling bevatte voor de gelegenheid tot uitvoering van het getuigenaanbod van X.
  • Nadat het arrest van 14 oktober 2022 was uitgesproken, is gebleken dat het Hof aan X een uitnodigingsbrief heeft verzonden die wel een zodanige mededeling bevat. Het arrest van 14 oktober 2022 moet daarom vervallen.

De behandeling van de zaak zal worden voortgezet in de stand waarin het geding zich bevond toen het arrest van 14 oktober 2022 werd gewezen.

Metadata

Rubriek(en)
Formeel belastingrecht
Belastingtijdvak
2022
Instantie
HR
Datum instantie
3 februari 2023
Rolnummer
21/05021 V
ECLI
ECLI:NL:HR:2023:131
Auteur(s)
mr. Y.E.J. Geradts
Geradts & Vetter Advocaten
NLF-nummer
NLF 2023/0352
Aflevering
16 februari 2023
Judoreg
NFB5605
,bwbr0002320&artikel=29e&lid=2,bwbr0005537&artikel=8:63&lid=2

Naar de bovenkant van de pagina