Direct naar content gaan

Gerelateerde content

Samenvatting

X (belanghebbende) is eigenaar van een object, met daarop twee loodsen (waarvan een met twee aanbouwen), die zijn onderverdeeld in negen units. X verhuurt units. De Heffingsambtenaar heeft aan X zeven aanslagen in de rioolheffing (eigenarendeel) opgelegd.

Rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft daarvan twee aanslagen vernietigd omdat zij ter zake van twee units de samenstelbepaling in de Verordening rioolheffing 2019 van de gemeente Hilvarenbeek van toepassing achtte.

In hoger beroep is in geschil of de Rechtbank te veel (X) dan wel te weinig (Heffingsambtenaar) belastbare feiten in verband met het object heeft onderscheiden.

Hof Den Bosch verwerpt het standpunt van de Heffingsambtenaar dat sprake is van negen onroerende zaken. De Heffingsambtenaar heeft onvoldoende feiten gesteld om te kunnen oordelen dat sprake is van ‘bouwsels, die zich naar verkeersopvatting lenen voor verticale splitsing’.

X neemt tevergeefs het standpunt in dat er één perceel dan wel hoogstens twee percelen zijn te onderscheiden. Hij gaat bij zijn betoog van wat onder een perceel moet worden verstaan uit van een andere opvatting dan volgt uit de definitie van dat begrip in de verordening. Ook het beroep op gewekt vertrouwen faalt.

De slotsom is dat zowel het hoger beroep van X als het incidenteel hoger beroep van de Heffingsambtenaar ongegrond is.

Metadata

Rubriek(en)
Lokale heffingen
Belastingtijdvak
2019
Instantie
Hof Den Bosch
Datum instantie
31 augustus 2022
Rolnummer
21/00776
ECLI
ECLI:NL:GHSHE:2022:3024
NLF-nummer
NLF 2022/1742
Aflevering
8 september 2022
bwbr0005416&artikel=228a,bwbr0005416&artikel=228a

Naar de bovenkant van de pagina