Direct naar content gaan

Samenvatting

Bij de aanslag IB/PVV 2018 is aan X (belanghebbende) meegedeeld dat een terug te ontvangen bedrag zal worden verrekend met een openstaande belastingschuld.

X heeft tegen die verrekening bezwaar gemaakt. De Ontvanger heeft dit bezwaar niet-ontvankelijk verklaard.

X heeft tegen de uitspraak van de Ontvanger beroep ingesteld. Rechtbank Noord-Holland heeft overwogen dat een op artikel 24, aanhef en lid 1, IW 1990 gegrond besluit tot verrekening niet wordt genomen in de vorm van een voor bezwaar vatbare beschikking, dat uit artikel 26, lid 1, AWR volgt dat beroep bij de belastingrechter niet mogelijk is, en dat het bezwaar terecht niet-ontvankelijk is verklaard. De Rechtbank heeft het beroep ongegrond verklaard.

Hof Amsterdam heeft uit de toepasselijke bepalingen in de AWR en de Awb afgeleid dat de bestuursrechter (belastingrechter) ter zake van een krachtens artikel 24 IW 1990 genomen besluit niet bevoegd is. Het Hof heeft de uitspraak van de Rechtbank vernietigd en de Rechtbank onbevoegd verklaard.

X heeft tegen de uitspraak van het Hof cassatieberoep ingesteld, maar de Hoge Raad verklaart dit ongegrond. De Hoge Raad overweegt hierbij dat X beroep en vervolgens hoger beroep heeft ingesteld met het oog op vergoeding van schade die naar zijn inzicht aan het optreden van de Belastingdienst is toe te rekenen. Zowel ongegrondverklaring van het beroep als onbevoegdverklaring van de Rechtbank stonden in de weg aan een oordeel over vergoeding van die door X aangevoerde schade. Met de door het Hof gekozen vernietiging van de uitspraak op het beroep was geen redelijk belang gediend, aldus de Hoge Raad.

Metadata

Rubriek(en)
Formeel belastingrecht
Belastingtijdvak
2018
Instantie
HR
Datum instantie
8 juli 2022
Rolnummer
21/04695
ECLI
ECLI:NL:HR:2022:1033
Auteur(s)
Fleur Kossen
FT-advocaten / Radboud Universiteit Nijmegen
NLF-nummer
NLF 2022/1336
Aflevering
14 juli 2022
Judoreg
NFB5131
bwbr0002320&artikel=26,bwbr0002320&artikel=26,bwbr0004770&artikel=24,bwbr0004770&artikel=24,bwbr0005537&artikel=8:70,bwbr0005537&artikel=8:70,bwbr0005537&artikel=8:113,bwbr0005537&artikel=8:113

Naar de bovenkant van de pagina