Gerelateerde content
  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent
Relevante Kamerstukken

29 oktober 2021

Update noot bij nota naar aanleiding van het verslag

Op 29 oktober 2021 is de nota naar aanleiding van het verslag (hierna: nota) gepubliceerd. In deze nota is een aantal vragen beantwoord van de verschillende partijen binnen de Kamer en is inhoudelijk gereageerd op het commentaar van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB). In de nota heeft het kabinet nogmaals uitgelegd waarom het wetsvoorstel noodzakelijk is en welke liquiditeitsvoordelen het wetsvoorstel met name voor start-ups en scale-ups met zich meebrengt (uitstel moment belastingheffing). Momenteel vindt er bij aandelenoptierechten nog steeds belastingheffing plaats op het moment van uitoefening, het wetsvoorstel verplaatst dit moment naar het moment dat de aandelenoptierechten verhandelbaar worden. Het moment van verhandelbaarheid dient uit de administratie van de werkgever te blijken. In geval van niet-beursgenoteerde ondernemingen betekent dit dat de werkgever in beginsel zelf het moment van verhandelbaarheid bepaalt. Het heffingsmoment vindt echter niet plaats op het moment dat de aandelenoptierechten verhandelbaar zijn, als de werknemer kiest voor de keuzeregeling. Het keuzerecht komt primair toe aan de werknemer en niet aan de werkgever. De werkgever is, in geval van de keuzeregeling, verplicht om deze schriftelijke keuze van de werknemer op te nemen in zijn administratie. De werknemer dient zijn keuze bekend te maken op het moment dat de aandelenoptierechten uitgeoefend kunnen worden. Het is niet mogelijk om met terugwerkende kracht te opteren voor de keuzeregeling.

Reikwijdte wetsvoorstel en waardering

Rubriek(en)
Belastingplan 2022
Loonbelasting
Instantie
MvF
Datum instantie
21 september 2021
Parlementair dossier
NLF-nummer
NLFs 2021/0122
Aflevering
30 september 2021c
Auteur(s)
Elmer van Lienen
PKF Wallast

X