Direct naar content gaan

Samenvatting

In deze zaak zijn partijen in hoger beroep overeengekomen dat de aanslag IB/PVV 2018 dient te worden verminderd in overeenstemming met het Besluit rechtsherstel box 3.

Partijen verschillen in hoger beroep nog van mening over de in aanmerking te nemen waarde van twee onroerende zaken, in het bijzonder over de toe te passen leegwaarderatio.

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat bij het bepalen van de leegwaarderatio dient te worden uitgegaan van de kale huurprijs. Verder is tussen partijen niet in geschil dat uit moet worden gegaan van de daadwerkelijk overeengekomen huurprijs.

Ten aanzien van het aandeel van X in VvE-reserves oordeelt het Hof dat onvoldoende rechtsherstel wordt geboden indien wordt uitgegaan van een forfaitair rendement van 5,38%. Het Hof gaat uit van een forfaitair rendement van 0,12% ter zake van het aandeel in de VvE-reserves.

Metadata

Rubriek(en)
Inkomstenbelasting
Belastingtijdvak
2018
Instantie
Hof Arnhem-Leeuwarden
Datum instantie
10 januari 2023
Rolnummer
20/01122
ECLI
ECLI:NL:GHARL:2023:139
Auteur(s)
Jelle van den Berg
Duoberg Consultants
NLF-nummer
NLF 2023/0253
Aflevering
2 februari 2023
Judoreg
NFB5569
bwbr0011353&artikel=5.2,bwbr0011353&artikel=5.2,bwbr0012066&artikel=17a,bwbr0012066&artikel=17a

Naar de bovenkant van de pagina