Direct naar content gaan

Samenvatting

In dit besluit (Stcrt. 2018, 17300 van 28 maart 2018) zijn een aantal goedkeuringen en praktische regelingen of aanwijzingen voor de vermindering, (gedeeltelijke) vrijstelling en teruggaaf van Nederlandse dividendbelasting opgenomen.
Dit besluit actualiseert het besluit van 23 juni 2014 (DGB 2014/1008M, Stcrt. 2014, 18451). Aanleiding is de digitalisering van de procedures voor het verkrijgen van een teruggaaf van dividendbelasting.
Dit besluit is met ingang van 1 maart 2018 in werking getreden. Het besluit van 23 juni 2014 is met ingang van deze datum ingetrokken.

Metadata

Rubriek(en)
Dividendbelasting
Belastingtijdvak
1 maart 2018 e.v.
Instantie
MvF
Datum instantie
22 februari 2018
Rolnummer
2018 -20130
bwbr0002515&artikel=10,bwbv0001563&artikel=25

Naar de bovenkant van de pagina