Direct naar content gaan

Gerelateerde content

  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Samenvatting

X (belanghebbende) is in loondienst bij een gemeente. Daarnaast verricht hij met ingang van 1 december 2014, in de vorm van een eenmanszaak, activiteiten in de projectontwikkeling. Tot en met 2017 heeft de eenmanszaak geen omzet gemaakt.

Bij de aanslag IB/PVV 2014 van X is de aangegeven winst uit onderneming (verlies van € 13.943) gecorrigeerd naar nihil en is de aftrek specifieke zorgkosten volledig geweigerd.

X heeft beroep ingesteld.

Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat de Inspecteur terecht het aangegeven verlies heeft gecorrigeerd. Er is geen sprake van een bron van inkomen. X heeft niet aannemelijk gemaakt dat met de activiteiten redelijkerwijs voordeel kon worden verwacht.

X stelt verder tevergeefs dat hij recht heeft op aftrek van uitgaven voor specifieke zorgkosten voor een elektrische fiets die is aangeschaft als hulpmiddel voor zijn chronisch zieke echtgenote. De Rechtbank is van oordeel dat de elektrische fiets geen lichaamsfunctie overneemt, maar de functie van een normale, niet elektrische ondersteunde fiets. Anders dan X betoogt kan de elektrische fiets niet de lichaamsfuncties van de spieren overnemen (vgl. Hof Amsterdam 15 juni 2017, 16/00333, ECLI:NL:GHAMS:2017:2308, NLF 2017/1643). X heeft niet aannemelijk gemaakt dat de fiets over een bijzondere hoedanigheid beschikt die meebrengt dat deze hoofdzakelijk wordt gebruikt voor ziekte en/of invalide personen.

De Inspecteur heeft ook terecht de uitgaven voor een huisapotheek gecorrigeerd.

Het beroep is ongegrond.

Metadata

Rubriek(en)
Inkomstenbelasting
Belastingtijdvak
2017
Instantie
Rechtbank Zeeland-West-Brabant
Datum instantie
14 september 2022
Rolnummer
21/1861
ECLI
ECLI:NL:RBZWB:2022:5341
NLF-nummer
NLF 2022/1895
Aflevering
29 september 2022

Naar de bovenkant van de pagina