Direct naar content gaan

Gerelateerde content

 • Wet en parlementaire geschiedenis
 • Internationale regelgeving
 • Lagere regelgeving
 • Besluiten
 • Jurisprudentie
 • Commentaar NLFiscaal
 • Literatuur
 • Recent

Samenvatting

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft, mede namens de staatssecretaris, de vragen van de Tweede Kamer beantwoord over het wetsvoorstel 'Intrekking Wet maatregelen woningmarkt 2014 II' (Afschaffing verhuurderheffing).

Deze nota naar aanleiding van het verslag is als volgt ingedeeld:

 • Inleiding
 • Consultatie en toetsen
 • Antwoorden op vragen Belastingplan 2023

Met ingang van 1 januari 2023 wordt er geen verhuurderheffing meer geheven. Voor 2022 geldt de huidige Wet maatregelen woningmarkt 2014 II.

Metadata

Rubriek(en)
Overig
Belastingtijdvak
2023 e.v.
Instantie
BZK
Datum instantie
24 november 2022
Rolnummer
36 219
NLF-nummer
NLF 2022/2378
Aflevering
1 december 2022

Naar de bovenkant van de pagina