Direct naar content gaan

Samenvatting

Deze aanbeveling (PbEU 2021, L 179/10) voorziet in een gecoördineerde aanpak van de behandeling van verliezen die bedrijven in de boekjaren 2020 en 2021 hebben geleden, om hen op die manier te ondersteunen bij de economische situatie die door de COVID-19-pandemie is veroorzaakt.

Gelet op de uitzonderlijke economische omstandigheden in 2020 en 2021 als gevolg van de COVID-19-pandemie staan de lidstaten toe dat bedrijven verliezen achterwaarts verrekenen met ten minste het voorgaande boekjaar, dat wil zeggen ten minste 2019.

De lidstaten kunnen de achterwaartse verliesverrekeningstermijn verlengen tot maximaal de drie voorgaande jaren, zodat bedrijven hun verliezen uit de boekjaren 2020 en 2021 kunnen verrekenen met al belaste winsten uit de boekjaren 2019, 2018 en 2017. Als de lidstaten achterwaartse verliesverrekening tot 2017 toestaan, mogen de in aanmerking komende bedrijven geen verlies hebben geleden in de boekjaren 2019, 2018 en 2017.

De lidstaten staan toe dat bedrijven de onmiddellijke achterwaartse verrekening vragen van verliezen die zij in het boekjaar 2021 verwachten te lijden, zonder te moeten wachten tot het einde van het jaar.

Plafonds

Om het effect op de nationale begrotingen te beperken, leggen de lidstaten een plafond vast voor het bedrag aan verliezen dat achterwaarts kan worden verrekend. € 3 miljoen per verliesgevend boekjaar is het maximale bedrag aan verliezen dat achterwaarts kan worden verrekend.

Aanbeveling

Aanbevelingen zijn niet-bindende besluiten waarmee de Europese Unie iets wil bereiken zonder dat zij verplichtingen oplegt. Aanbevelingen kunnen over beleid voor de hele Unie gaan of zijn gericht aan individuele lidstaten.

Al zijn aanbevelingen niet-bindend, er wordt van diegene aan wie de aanbeveling gericht is, wel verwacht dat die de aanwijzingen in de aanbeveling opvolgt. De politieke betekenis van de aanbevelingen en het gezag van de EU zouden moeten garanderen dat dat op vrijwillige basis gebeurt.

Metadata

Rubriek(en)
Europees belastingrecht
Vennootschapsbelasting
Belastingtijdvak
2021
Instantie
Europese Commissie
Datum instantie
18 mei 2021
Rolnummer
(EU) 2021/801
Auteur(s)
Lucas de Heer
Netflix
NLF-nummer
NLF 2021/1353
Aflevering
8 juli 2021
Judoreg
NFB4437
bwbr0002672&artikel=20,bwbr0002672&artikel=20,bwbr0011353&artikel=3.150,bwbr0011353&artikel=3.150

Naar de bovenkant van de pagina