Direct naar content gaan

Gerelateerde content

Samenvatting

De Oostenrijkse Wet op de beleggingsfondsen 2011 bevat een bepaling die een gelijke fiscale behandeling van binnenlandse en buitenlandse beleggingsfondsen, met name icbe’s, waarborgt.

Het Oostenrijkse Verwaltungsgerichtshof vraagt zich af of deze bepaling een beperking vormt voor het vrije verkeer van kapitaal (artikel 63 VWEU). Dit komt doordat een Oostenrijks beleggingsfonds, vergelijkbaar met een icbe, geen belastingteruggaaf kan krijgen, waardoor beleggen in buitenlandse fondsen aantrekkelijker lijkt.

Het Verwaltungsgerichtshof heeft aan het HvJ gevraagd of de vergelijking tussen buitenlandse icbe’s en binnenlandse privaatrechtelijke rechtspersonen die geen icbe’s zijn, objectief is. Als het HvJ dit bevestigt, moet worden onderzocht of de beperking van het vrije kapitaalverkeer gerechtvaardigd is, met name op basis van het behoud van een evenwichtige belastingheffing.

Metadata

Rubriek(en)
Europees belastingrecht
Belastingtijdvak
2013
Instantie
HvJ
Datum instantie
7 november 2023
Rolnummer
C-602/23
NLF-nummer
NLF 2023/2622
Aflevering
23 november 2023
bwbv0001506&artikel=63,bwbv0001506&artikel=63,bwbv0001506&artikel=267,bwbv0001506&artikel=267

Naar de bovenkant van de pagina