Direct naar content gaan

Gerelateerde content

  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Samenvatting

Het lage-inkomensvoordeel (LIV) is een jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers die werknemers in dienst hebben met een laag loon.

Het loonkostenvoordeel (LKV) is een tegemoetkoming voor werkgevers die één of meer werknemers in dienst nemen uit doelgroepen die vaak lastig aan het werk komen. Hierdoor dalen de loonkosten voor werkgevers.

Beide regelingen zijn een onderdeel van de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl). Om voor het LIV of LKV in aanmerking te komen moet een werknemer minimaal 1.248 verloonde uren per kalenderjaar hebben.

Bij Rechtbank Gelderland is de vraag aan de orde of het LIV of het LKV kan worden toegepast bij de overgang van een onderneming binnen een concern door middel van afsplitsing in de loop van een boekjaar of dat er dan sprake is van twee afzonderlijke dienstbetrekkingen per werknemer waardoor niet aan de eisen voor toekenning van LIV en LKV wordt voldaan.

De Rechtbank oordeelt dat de herstructurering voor de vaststelling van het recht op LIV of LKV niet tot gevolg heeft dat er sprake is van twee afzonderlijke dienstbetrekkingen. Daarmee is aan het urencriterium voldaan.

Metadata

Rubriek(en)
Overig
Belastingtijdvak
2020
Instantie
Rechtbank Gelderland
Datum instantie
22 november 2022
Rolnummer
22/428
ECLI
ECLI:NL:RBGEL:2022:6472
NLF-nummer
NLF 2022/2436
Aflevering
8 december 2022

Naar de bovenkant van de pagina